Het bestuur van de Stichting Vlasoven Te Veene vraagt aan de vrienden toestemming via een ondertekende AVG verklaring (verklaring portretrecht)

Indien u geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens een activiteit ten behoeve van de Stichting Vlasoven Te Veene waarop u herkenbaar in beeld komt of bent, wilt u dan onderstaand toestemmingsformulier portretrecht ingevuld en ondertekend naar ons sturen? Bij voorbaat dank!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *