De vlasoven van Te Veene wordt eind november verplaatst van de buurtschap Huppel naar het Woold. De verplaatsing is mogelijk door onder de twee eeuwen oude oven stalen balken te bevestigen. Die dragen de oven als deze op vrijdag 26 november op een dieplader wordt getakeld. Op landgoed Te Veene in het Woold wordt de vlasoven op een nieuw fundament geplaatst.

De verplaatsing is voorbereid door de Stichting Vlasoven Te Veene. De oven is door de Van der Lugt Stichting geschonken en wordt overgedragen aan J. van ‘t Westende Meeder-Sikkink. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers van deze stichting, aangevuld met vrijwilligers van de Erfgoedklusbrigade en met steun van enkele sponsoren.

Op zaterdag 30 oktober wordt de 19e -eeuwse vlasoven ontmanteld door de pannen en het gebintwerk te verwijderen. Daarna kunnen de stalen balken eronder worden gemaakt, die de oven in de takels van de hijskraan en op de dieplader moeten dragen. Door de verplaatsing naar het Woold komt de vlasoven terug, op enkele tientalen meters van de originele vestigingsplaats nabij boerderij ’t Veenhuis op landgoed Te Veene aan de Veenweg. 

Winterswijk was al in de 17e eeuw bekend als plaats waar vlas werd verhandeld. Op tientallen boerderijen werd vlas verbouwd, op bleekvelden kreeg het geweven doek zijn heldere kleur. De vezel van vlas was tot in de 19e eeuw de belangrijkste grondstof voor textiel. De vlasoven van Te Veene werd in 1825 in gebruik genomen op boerderij ’t Veenhuis in het Woold en is tot 1890 in gebruik geweest. In een vlasoven wordt het vlas gedroogd, voordat het wordt gebraakt en verder verwerkt.

In 1972 schonk Willem te Veene de oven aan de Van der Lugt Stichting. De oven was in de jaren zestig van de 20ste eeuw beschadigd door vallende takken tijdens een heftige storm. In opdracht van de Van der Lugt Stichting werd de oven door aannemer Te Brummelstroete weer opgebouwd bij boerderij Kössink aan de Kremerweg in Huppel, naast de bekende korenspieker. Cultuurhistorisch gezien is een oven naast een korenspieker niet voor de hand liggend. De Van der Lugt Stichting zocht daarom een andere eigenaar en een locatie waar het bouwwerk voor de toekomst bewaard zou blijven.

Via de gemeente Winterswijk en de Stichting Historische Kring Kotten hoorde Janine van ’t Westende Meeder – Sikkink, eigenaresse van landgoed Te Veene en kleindochter van Willem te Veene, hiervan. De familie Van ‘t Westende Meeder – Sikkink wil met de verplaatsing van de vlasoven naar het Woold het cultuurhistorisch waardevolle ensemble van gebouwen en grond herstellen. Hun verzoek werd positief ontvangen door diverse erfgoedorganisaties en belangengroepen in Winterswijk. De verplaatsing wordt ook door diverse partijen financieel ondersteund. Na een grondige voorbereiding kan de verplaatsing per dieplader dit najaar worden uitgevoerd. Door de verhuizing blijft de enige originele vlasoven in het vrije veld van Winterswijk behouden, nu ook nog in de buurt van zijn originele plaats. De Stichting Vlasoven Te Veene is opgericht om de verplaatsing mogelijk te maken en het onderhoud voor de komende jaren te garanderen. De stichting werkt ook aan educatieve activiteiten rondom het verbouwen van vlas en de productie van linnen. Daarmee wordt een bijzondere bijdrage geleverd aan het vertellen van de geschiedenis van de textielindustrie in Winterswijk.


Stichting Vlasoven Te Veene, Henk te Kulve, T: +31 (0)6 2291 2941 / henkkulve@hotmail.com / www.vlasoventeveene.nl

Van der Lugt Stichting, Henk Graven, T: +31 (0)6 4263 7513 / hjgraven@planet.nl / www.vanderlugtstichting.nl


Vlasoven gaat op transport naar het Woold (persbericht verplaatsing vlasoven)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *