De Stichting Vlasoven Te Veene heeft een aanvraag ingediend voor een ANBI-status

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Onze stichting voldoet aan alle eisen die aan ANBI’s worden gesteld.

U kunt aan de stichting doneren, schenken en/of nalaten zodat de stichting haar doelstellingen kan blijven nastreven!

Niet alleen de ANBI is vrijgesteld: uw schenking is in veel gevallen geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar van de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het mes snijdt daarom aan twee kanten!

NB: met ingang van 2014 hoeft de periodieke gift/schenking niet meer notarieel te worden vastgelegd, maar is een onderhandse akte voldoende. Dat scheelt behoorlijk in de kosten

Uw financiƫle steun is een begin voor nog meer activiteiten! Dank U.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *